UNT Admissió

Admissions a l’any 2
Admissió regular
Admissió Estudiants de Secundària
exonerats per:
Discapacitat
Familiar de Policia
Familiars directes d’Alts comandaments de l’Estat
Esportistes d’Alt Rendiment
egressats de el Col·legi Major president
Mitjana Alt
Centre Pre Universitari

T’interessa conèixer quan s’inicia el procés UNT Admissió? La Universitat Nacional de Trujillo (UNITRU o UNT) és una reconeguda universitat pública que té una població de més de 23,000 estudiants. La població estudiantil es divideix en un aproximat de 13.000 estudiants de pregrau i 10.000 de postgrau. Continua llegint aquest article i aprèn més sobre les dates en què surten els cronogrames de el procés d’admissió, passos per inscriure’t i molt més.

Quan surten els cronogrames de el procés d’Admissió UNITRU?

La UNITRU compta amb dos cronogrames d’admissió (les dates poden variar cada any) i aquests són:

 • Procés d’admissió UNT i: és publicat al primer semestre del l’any anterior a l’ingrés. Aquest cronograma inclou la modalitat CEPUNT, Extraordinari i Ordinari. La inscripció s’inicia a l’agost i culmina al setembre, inicies les classes l’any d’ingrés al març.
 • Procés d’Admissió UNT II: és publicat en l’últim trimestre de l’any anterior a l’ingrés i inclou les modalitats Ordinari, Extraordinari i Trasllats i segona professió. El procés d’inscripció s’inicia al gener i culmina al març i inicies les classes a l’agost.

Cronograma d’admissió de la Universitat Nacional de Trujillo 2021 – II

Procediment de postulació Data
1. Has de preinscriure des del lloc web de l’UNITRU, per a això fes clic aquí. Ordinari: De el 01 de Febrer a el 14 d’Abril de 2021 Extraordinari: De el 01 de Febrer a l’12 de Març de 2021. No ingresantes per premis d’excel·lència: de l’22 a l’31 de Març de 2021. Trasllat i segona professió: de el 01 de Febrer a el 10 de Febrer de 2021
2. El proper pas és inscriure’t a aquesta Universitat, per a això has de portar a l’oficina d’admissió les precaucions necessàries segons ho indica la web d’admissió. Ordinari: De el 01 de Febrer a el 14 d’Abril de 2021 Extraordinari : de el 01 de Febrer a l’12 de Març de 2021. No ingresantes per premis d’excel·lència: de l’22 a l’31 de Març de 2021. Trasllat i segona professió: de el 01 de Febrer a el 10 de Febrer de 2021
3. Presenta la prova d’admissió en la data en que et correspon. Ordinari: 22, 23 i 24 d’Abril de 2021. Extraordinari: 20 de març 2021. CEPUNT II: 05, 06 i 07 d’abril de 2021. Trasllat i segona professió: 24, 25 i 26 de febrer de 2021
4. Has assistir a l’acreditació de ingresantes en la data en que et correspongui. Ordinari: 26 a l’30 d’Abril de 2021. Extraordinari: De l’22 a l’31 de Març de 2021. CEPUNT II: 12 a l’16 de abril de 2021. Trasllat i segona professió: 02 a el 05 de Març de 2021

modalitats d’admissió UNT

la UNITRU compta amb 4 modalitats d’admissió i estan agrupades de la següent manera:

 • Ordinari.
 • Extraordinari.
 • Centre Pre Universitari de la UNT.
 • Trasllats.

Ordinari

És una modalitat que disposa de vacants d’ingrés per titulats de l’cinquè de secundària de l’Perú o l’equivalent a l’estranger. Perquè ingressis com Ordinari tingues en compte aquests requisits especials:

 • Sol·licitud d’inscripció en format web.
 • Comprovant de pagament per drets d’inscripció.
 • DNI Original.

la modalitat ordinari es porta a terme en dues oportunitats, la primera vegada l’any anterior a l’ingrés, s’inicia a l’agost i culmina al setembre. Mentre que la segona vegada es porta a terme l’any d’ingrés amb inici al gener i dura fins a Febrer.Aquesta modalitat requereix que presents un examen d’admissió el qual consta de 100 reactius i 3 àrees principals, raonament verbal, matemàtic i lògic.

Extraordinari

És una modalitat que inclou als que cursen el cinquè de secundària o són titulats de la mateixa, ia més, formen part de qualsevol d’aquestes categories:

Premis d’excel·lència

Opten a aquesta modalitat els que formen part dels primers llocs ( 1er i 2on lloc) de l’ordre de mèrit de l’escola de secundària, això inclou el Col·legi d’Alt Rendiment i les Institucions Educatives de la regió la Llibertat. Aquest procés es duu a terme en dues oportunitats, la primera vegada des d’Agost fins Setembre de l’any anterior a l’ingrés, i la segona vegada des de Gener fins a Febrer de l’any d’ingrés. Per ingressar a aquesta modalitat has de tenir aquests requisits especials:

 • Document que acrediti l’ordre de mèrit necessari.
 • Constància d’egressats i de lloc d’estudis en cas de pertànyer a Col·legi d’Alt Rendiment.

En aquesta modalitat has de presentar un examen d’admissió i contestar 100 reactius.

Discapacitats

És una modalitat a la que ingresses si ets una persona discapacitada i per això has de tenir a mà aquests requisits especials:

 • Resolució executiva de el Consell Nacional de la persona amb Discapacitat.
 • Constància emesa per la facultat en el qual s’acrediti que compleixes amb el perfil de la cursa a la que et postulas.

Aquesta modalitat es porta a terme en dues oportunitats, en les mateixes dates que la modalitat Premis per excel·lència. Has de presentar l’examen d’admissió, el qual consta de 100 preguntes i és similar a la de la resta de modalitats.

Esportistes

Et postulas si ets esportista qualificat i tens a mà aquests requisits especials:

 • Constància de Comitè Olímpic peruà.
 • Certificació de l’Institut peruà de l’esport acreditat com a esportista actiu.
 • Constància de l’Institut peruà de l’esport que acrediti no tenir sancions.
 • Carta de compromís per representar a la Facultat de la Universitat.

Aquesta modalitat es porta a terme una sola vegada a l’any, des de gener fins a febrer de l’any d’ingrés. Has de presentar un examen d’admissió similar a la d’la resta de modalitats.

Víctimes de la violència

Ingresses a través d’aquesta modalitat si ets beneficiari de el Programa de Reparacions de Víctimes de la Violència . Tingues present de has de comptar amb aquest requisit especial:

 • Certificat original i còpia que et acrediti ser víctima de la violència.

A més, aquesta modalitat es porta a terme una sola vegada a l’any, comença al gener i culmina al febrer de l’any d’ingrés. Requereix presentar una avaluació d’admissió similar a la d’la resta de modalitats.

Centre Pre Universitari

Ets admès a la UNITRU a través d’aquesta modalitat si aproves les avaluacions de el Centre Pre Universitari. Aquesta modalitat es porta a terme un cop a l’any, des d’Agost fins Setembre de l’any anterior a l’ingrés. Tingues en compte que has de comptar amb aquests requisits especials:

 • Comprovant de pagament per drets d’inscripció.
 • Constància de puntuació i ordre de mèrits expedit per la CEPUNT.
 • Comprovant de pagament per dret l’acreditació.

Has de presentar una avaluació d’ingrés que consta de 100 preguntes i és similar a la de la resta de modalitats.

Trasllat

Ingressa a través d’aquesta modalitat els que hagin cobert 72 crèdits anuals o quatre períodes lectius semestrals. A més, has de tenir aquests requisits especials:

 • Constància d’estudis de la UNITRU o Universitat a la qual pertanys.
 • Sílabos d’estudis universitaris.
 • comprovant de pagament per drets d’inscripció.
 • comprovant que acrediti haver cobert els crèdits necessaris.

Has de presentar l’avaluació d’admissió, la qual és igual a la de les altres modalitats. Aquesta modalitat es porta a terme un cop a l’any, inicia al gener i culmina al febrer de l’any d’ingrés.

Com és l’Examen d’Admissió UNT?

L’avaluació d’admissió de la Universitat nacional de Trujillo consta d’una prova de 100 preguntes. Aquesta es divideix en un 70% a l’àrea de coneixements i un 30% a l’àrea d’aptitud acadèmica. Per resoldre l’examen tindrà tres hores en les dates programades per la direcció d’admissió de la Universitat.

 • Raonament verbal: és una àrea que consta de comprensió lectora, has de fer resums, estudiar oracions, completar oracions i frases.
 • Comprensió matemàtica: en aquesta àrea has de contestar preguntes relacionades amb àlgebra, aritmètica, geometria, operadors matemàtics, equacions.
 • Raonament lògic: en aquesta àrea has de respondre preguntes relacionades amb la lògica, ús de signes i símbols, obtenir conclusions.

Preparació per a l’Examen d’admissió

Per a tenir èxit durant la presentació de l’examen has de preparar-te amb els següents recursos:

 • temes, és un recurs que t’ajudarà a conèixer més sobre els temes a tractar en l’examen d’admissió .
 • Solucionari Examen d’Admissió 2020 I. Amb ajuda d’aquest recurs et pots preparar ja que les preguntes de raonament estan contestades.

La UNT no t’ofereix simulacres ni preparacions oficials per presentar l’avaluació d’admissió. No obstant això, els recursos abans exposats que serviran per desenvolupar la teva examen amb èxit.

Com es qualifica l’examen?

La prova d’admissió de la Universitat Nacional de Trujillo es qualifica en base a 100 punts, i 55 la mínima nota aprovatòria. D’altra banda, les preguntes de l’àrea de coneixements es qualifiquen en aquesta escala:

 • Correctes: 4,079.
 • Incorrectes: -1,021.
 • No obstant respondre: 0.

No obstant això, les preguntes d’aptitud acadèmica es basen en aquesta escala:

 • Correctes: 4,070.
 • incorrectes: -1,019.
 • No respondre: 0.

Què diuen les estadístiques d’aquest examen?

Segons l’indicat per les estadístiques oficials de la UNITRU va dur a terme el procés d’admissió 2020 i amb un total de 5,972 postulants, els quals estaven dividits en dos grups: Grup a (Ciències) i Grup B (Lletres). En total, van ingressar 602 estudiants a través de la modalitat ordinari, 221 per la modalitat premis d’excel·lència, 52 discapacitats i 441 a través del Centre Pre Universitari. En aquesta prova d’admissió van destacar per la seva alta demanda les següents carreres professionals: Enginyeria (109), Ciències Físiques i Matemàtiques (58), Ciències Biològiques (37).

Resultats Examen d’Admissió UNT

Els resultats de l’examen d’admissió de la Universitat Nacional de Trujillo es donen a conèixer el mateix dia a la nit, després de presentar la prova. Aquests són publicats al diari digital LaRepublica.pe, així com en la pàgina oficial de UNITRU a Facebook (@untlaunicaoficial) i al lloc web UNITRU.

Consells per al proper Procés de UNT Admissió

 • Has verificar les diferents vacants oferides per la Universitat nacional de Trujillo. Això ho pots fer a través del l’enllaç web de l’oficina d’admissió, a la secció Vacants.
 • Assegura’t de tenir a la mà tots els requisits d’acord amb la modalitat de postulació. No només els especials, sinó també els bàsics i tots els establerts per l’oficina d’admissió de la universitat.
 • Per facilitar la tasca de l’estudi de l’examen d’admissió descàrrega dels temes dels exàmens, això ho fas en la pàgina web de l’oficina d’admissió de la UNITRU. Si tens dubtes, consulta-a través del (044) 567071 o envia un correu a l’email admisionuntmail.com.

En EstudiaPerú t’oferim el necessari perquè coneguis les dates el cronograma d’admissió i els passos per inscriure’t a la Universitat Nacional de Trujillo. A més, si vols obtenir informació sobre altres universitats, pots consultar els nostres altres enllaços.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *